Dokument

Názov
Oznámenie o začatí konania o dočasnom obmedzení vlastníckeho práva p. č. 1947/2022 pre stavbu - Modernizácia železničnej trate
Popis

Oznámenie o začatí konania o dočasnom obmedzení vlastníckeho práva p. č. 1947/2022 pre stavbu: "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) - Krompachy"

Vyvesené od
06.12.2022
Vyvesené do

Náhľad