Dokument

Názov
Oznámenie o začatí konania o zriadení vecného bremena p. č. 1443/2022 pre stavbu - Modernizácia železničnej trate
Popis

Oznámenie o začatí konania o zriadení vecného bremena p. č. 1443/2022 pre stavbu: "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) - Krompachy"

Vyvesené od
20.09.2022
Vyvesené do

Náhľad