Dokument

Názov
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania p. č. 1532/2022 pre stavbu - Modernizácia železničnej trate
Popis

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania p. č. 1532/2022 pre stavbu: "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) - Krompachy"

Vyvesené od
03.10.2022
Vyvesené do

Náhľad