Dokument

Názov
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania p. č. 1944/2022 pre stavbu - Modernizácia železničnej trate
Popis

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania p. č. 1944/2022 pre stavbu: "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) - Krompachy"

Vyvesené od
06.12.2022
Vyvesené do

Náhľad