Dokument

Názov
Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
Popis

Vyvesené od
19.07.2022
Vyvesené do
29.10.2022

Náhľad