Dokument

Názov
Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnky č. 2 Územnoplánovacej dokumentácie obce Letanovce
Popis

Vyvesené od
15.06.2022
Vyvesené do

Náhľad