Dokument

Názov
Verejná vyhláška - vyzývacie uznesenie sp. zn. 14Vyd/1/2022-53 zo dňa 9.2.2022 v právnej veci navrhovateľky PaedDr. Moniky Chroustovej
Popis

Vyvesené od
14.02.2022
Vyvesené do
31.08.2022

Náhľad