Dokument

Názov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Popis

Vyvesené od
22.06.2022
Vyvesené do
29.10.2022

Náhľad