Dokument

Názov
Vyhlásenie zámeru na predaj pozemku v lokalite IBV Poľná - Marián Kacvinský
Popis

Vyvesené od
01.02.2024
Vyvesené do

Náhľad