Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Dokument

Názov
Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku pozemok č. KN - C 1343/103
Popis
Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku pozemok č. KN - C 1343/103, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 , Pozemok je vedený na LV č. 1 Obce Letanovce a nachádza sa v k.ú. Letanovce.
Vyvesené od
18.11.2020
Vyvesené do
22.12.2020

Náhľad