Dokument

Názov
Vyhlásenie zámeru na uzatvorenie nájmu nehnuteľného majetku časť strechy na budove telocvične o výmere 1,5 m2 pre nájomcu SWAN KE s.r.o.
Popis

Vyvesené od
25.11.2021
Vyvesené do

Náhľad