Dokument

Názov
Vyhlásenie zámeru na výpožičku časti pozemku KN - C 3723/4 pre nájomcu Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever
Popis

Vyvesené od
15.03.2022
Vyvesené do

Náhľad