Dokument

Názov
Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov
Popis

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VVN/ZVN vedení formou verejnej vyhlášky

Vyvesené od
28.02.2023
Vyvesené do
30.03.2023

Náhľad