Dokument

Názov
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. 12. 2021
Popis

Vyvesené od
17.10.2022
Vyvesené do
31.03.2023

Náhľad