Dokument

Názov
Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Letanovciach
Popis

Vyvesené od
14.09.2022
Vyvesené do
29.10.2022

Náhľad