Dokument

Názov
Zverejnenie odmeny zástupcu starostu obce v súlade s §25 ods. 7 zákona č. 5/2019 Z.z.
Popis

Vyvesené od
14.02.2023
Vyvesené do
13.02.2024

Náhľad