Všeobecné záväzné nariadenie 04/2017

Číslo
4/2017
Názov
Ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obecného zastupiteľstva č. 5/2002 o vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol v obci Letanovce
Účinné od
26.09.2017
Účinné do
Vyvesené od
11.09.2017
Vyvesené do
26.09.2017

Náhľad