Všeobecné záväzné nariadenie 05/2017

Číslo
5/2017
Názov
Ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obecného zastupiteľstva č. 4/2002 o úhrade za použitie majetku obce zabudovaného na území Národného parku - Slovenský raj
Účinné od
26.09.2017
Účinné do
Vyvesené od
11.09.2017
Vyvesené do
26.09.2017

Náhľad