Všeobecné záväzné nariadenie 06/2017

Číslo
6/2017
Názov
O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby
Účinné od
26.09.2017
Účinné do
Vyvesené od
11.09.2017
Vyvesené do
26.09.2017

Náhľad