Všeobecné záväzné nariadenie 01/2018

Číslo
1/2018
Názov
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach
Účinné od
21.03.2018
Účinné do
14.03.2019
Vyvesené od
06.03.2018
Vyvesené do
21.03.2018

Náhľad