Všeobecné záväzné nariadenie 02/2018

Číslo
2/2018
Názov
Ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné Všeobecne záväzné nariadenia
Účinné od
04.07.2018
Účinné do
Vyvesené od
19.06.2018
Vyvesené do
04.07.2018

Náhľad