Všeobecné záväzné nariadenie 03/2018

Číslo
3/2018
Názov
O pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Letanovce
Účinné od
14.09.2018
Účinné do
Vyvesené od
30.08.2018
Vyvesené do
14.09.2018

Náhľad