Všeobecné záväzné nariadenie 04/2018

Číslo
4/2018
Názov
Ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda
Účinné od
14.09.2018
Účinné do
Vyvesené od
30.08.2018
Vyvesené do
14.09.2018

Náhľad