Všeobecné záväzné nariadenie 05/2018

Číslo
5/2018
Názov
O vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Letanovce
Účinné od
14.09.2018
Účinné do
02.03.2020
Vyvesené od
30.08.2018
Vyvesené do
14.09.2018

Náhľad