Všeobecné záväzné nariadenie 06/2018

Číslo
6/2018
Názov
Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky 1/2015 Územného plánu obce Letanovce
Účinné od
21.10.2018
Účinné do
Vyvesené od
21.09.2018
Vyvesené do
21.10.2018

Náhľad