Všeobecné záväzné nariadenie 07/2018

Číslo
7/2018
Názov
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce
Účinné od
01.01.2019
Účinné do
14.10.2020
Vyvesené od
15.12.2018
Vyvesené do
30.12.2018

Náhľad