Všeobecné záväzné nariadenie 09/2018

Číslo
9/2018
Názov
O čistote a o ochrane verejnej zelene
Účinné od
01.01.2019
Účinné do
Vyvesené od
15.12.2018
Vyvesené do
30.12.2018

Náhľad