Všeobecné záväzné nariadenie 01/2019

Číslo
1/2019
Názov
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach
Účinné od
15.03.2019
Účinné do
02.03.2020
Vyvesené od
28.02.2019
Vyvesené do
15.03.2019

Náhľad