Všeobecné záväzné nariadenie 01/2020

Číslo
1/2020
Názov
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach
Účinné od
03.03.2020
Účinné do
08.02.2021
Vyvesené od
18.02.2020
Vyvesené do
03.03.2020

Náhľad