Všeobecné záväzné nariadenie 02/2020

Číslo
2/2020
Názov
O vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Letanovce
Účinné od
03.03.2020
Účinné do
Vyvesené od
18.02.2020
Vyvesené do
03.03.2020

Náhľad