Všeobecné záväzné nariadenie 03/2020

Číslo
3/2020
Názov
O určení výšky nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode obce Letanovce
Účinné od
16.07.2020
Účinné do
Vyvesené od
01.07.2020
Vyvesené do
15.07.2020

Náhľad