Všeobecné záväzné nariadenie 04/2020

Číslo
4/2020
Názov
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce
Účinné od
15.10.2020
Účinné do
31.03.2022
Vyvesené od
30.09.2020
Vyvesené do
14.10.2020

Náhľad