Všeobecné záväzné nariadenie 01/2021

Číslo
1/2021
Názov
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach
Účinné od
09.02.2021
Účinné do
04.03.2022
Vyvesené od
26.01.2021
Vyvesené do
09.02.2021

Náhľad