Všeobecné záväzné nariadenie 01/2024

Číslo
1/2024
Názov
O poskytovaní sociálnych služieb v Komunitnom centre Letanovce
Účinné od
19.05.2024
Účinné do
Vyvesené od
03.05.2024
Vyvesené do
18.05.2024

Náhľad