Všeobecné záväzné nariadenie 02/2024

Číslo
2/2024
Názov
O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby
Účinné od
19.05.2024
Účinné do
Vyvesené od
03.05.2024
Vyvesené do
18.05.2024

Náhľad