Všeobecné záväzné nariadenie 03/2024

Číslo
3/2024
Názov
Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Letanovce a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Letanovce č. 1/2007 zo dňa 04.10.2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Letanovce
Účinné od
15.06.2024
Účinné do
Vyvesené od
30.05.2024
Vyvesené do
14.06.2024

Náhľad