Budova materskej školy a zdravotného strediska v novom šate

Zverejnené: 15. 3. 2023 o 0:18

Rekonštrukciu budovy obecného i kultúrneho domu má naša obec už nejaký ten čas úspešne za sebou. Ďalšou budovou, ktorú sa obec snažila už v minulosti zrekonštruovať je budova Materskej školy a zdravotného strediska na ul. Nábrežnej. Po dvoch neúspešných pokusoch sa to do tretice podarilo. S nadšením sme prijali správu, keď bolo obci doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Hlavným cieľom projektu bola realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove. Z NFP poskytnutého obci na základe schváleného projektu z Operačného programu Kvalita životného prostredia sa zrealizovali tieto práce: zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie sokla, zateplenie stropu, výmena okien a dverí, výmena vzduchu decentrálnou rekuperáciou. Obvodový plášť bol zateplený kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny. Z hľadiska tepelno-technického by sa dostatočným zateplením mala dosiahnuť výrazná úspora energie oproti stavu pred rekonštrukciou budovy. V rámci rekonštrukčných prác sa previedla aj obnova vykurovacieho systému tak, aby sa znížila celková spotreba tepla na vykurovanie. Pôvodné článkové vykurovacie telesá sa vymenili za panelové radiátory a taktiež sa zmenil zdroj tepla. Ide o plynové tepelné čerpadlo typu vzduch - voda s automatickou reguláciou. Predmetom riešenia elektroinštalácie boli aj nové rozvody pre nízkoenergetické osvetlenie, ochrana budovy bleskozvodom a napojenie schodiskovej plošiny pre bezbariérový vstup do budovy MŠ. A čo nemožno nespomenúť je fakt, že z hľadiska architektonického sa zároveň dosiahla pozitívna zmena vzhľadu objektu. Po prevedení všetkých týchto zmien, ktoré boli realizované v termíne od mája 2022 do decembra 2022 v celkovej hodnote 598 989, 94 €, je zaradenie verejnej budovy do energetickej triedy A0, čo v praxi znamená, že budova bude mať takmer nulovú spotrebu energie. Budova MŠ je už plne v prevádzke a kvôli dosiahnutiu ešte lepšieho komfortu sa investovalo z vlastných zdrojov obce do montáže vonkajších motorických žalúzií, ktorými sa dosiahne tienenie tried v čase spánku detí i v lete počas slnečných dní, zrekonštruovali sa podlahy a vymaľoval sa všetok interiér MŠ. V priestorovej časti lekárne boli z okien odstránené mreže, ktoré nahradilo elektronické zabezpečovacie zariadenie. V podobnom režime chce vedenie obce v budúcnosti pokračovať aj vo zveľadení interiéru v zdravotnom stredisku. Do celkovej investovanej sumy z vlastných prostriedkov obce, ktorá sa vyšplhala takmer na 40 000 € je potrebné zarátať aj predprípravu na kamerový systém, ktorý bude chrániť celý zrekonštruovaný objekt a tiež bola prevedená modernizácia elektrickej prípojky a internetu do zeme. Kusisko roboty za pomerne krátky čas, čo poviete? Už len nech budova slúži v prospech nás všetkých a nech naši obyvatelia získajú vedomie účelne a efektívne investovaných prostriedkov. Ešte lepší pohľad na celú rekonštrukciu získate, ak si pozriete fotogalériu súvisiacu s týmto článkom.

Súvisiaca galéria

Budova materskej školy a zdravotného strediska

Budova materskej školy a zdravotného strediska v novom šate