Zmeny vo vývoze komunálneho odpadu

Zverejnené: 20. 5. 2023 o 1:29

Zberová spoločnosť Brantner Nova, a.s. v spolupráci s Obcou Letanovce konštatuje, že občania tejto obce nedostatočne separujú odpad, preto Vás chceme oboznámiť s týmito dôležitými informáciami:

  • od 1. 6. 2023 musí mať každá domácnosť len plastovú nádobu na komunálny odpad (KO).
  • od 1. 6. 2023 domácnosť s počtom členov do 5 osôb môže mat iba 1 ks 120 l plastovej nádoby na KO.
  • od 1. 6. 2023 domácnosť s počtom členov 6 osôb a viac môže mať buď 2 ks 120 l plastovej nádoby na KO, alebo 1 ks 240 l plastovej nádoby na KO.
  • následne prebehne v obci čipovanie nádob, po ktorom bude zberová spoločnosť vyvážať už len nádoby označené čipom.
  • od 1. 6. 2023 nebudú vyvážané žiadne vrecia, škatule a podobné veci vyložené pri plastovej zberovej nádobe.
  • od 1. 6. 2023 nádoby na KO (110,120, 1100 l) z kovu už nebudú vyvezené.
  • od 1. 6. 2023 Vás žiadame, aby ste vykladali plastovú zberovú nádobu na vývoz KO iba vtedy, ak je skutočne naplnená, každé zdvihnutie aj poloprázdnej plastovej nádoby je spoplatnené, takýmto spôsobom si vieme ušetriť fin. prostriedky.
  • plastovú nádobu na KO si viete zakúpiť aj na obecnom úrade v Letanovciach, len do vypredania zásob, 1 ks v sume 25,62 €.

Prosíme Vás dbajte na separovanie, aby sme spoločnými silami znížili
množstvo komunálneho odpadu v našej obci.

*** Uvedený oznam si nájdete aj vo svojej schránke ***