Deň slovenských hôr (aktualizované)

Zverejnené: 2. 8. 2021 o 21:53

Milí veriaci z bližšieho i vzdialenejšieho okolia, aj tento rok Vás obec Letanovce a farnosť Letanovce srdečne pozývajú na sv. omšu na Kláštorisku v Slovenskom raji pri príležitosti osláv Dňa slovenských hôr. Aj tento rok to bude v poslednú augustovú nedeľu, t.j. dňa 29. 8. 2021 o 11:00 hod., hlavným celebrantom sv. omše bude vdp. Štefan Belko, kaplán farnosti Letanovce. Všetci ste srdečne vítaní a pozvaní v prostredí krás slovenskej prírody, v srdci Slovenského raja, načerpať nových fyzických, no najmä duchovných síl!

Ďalej Vás prosíme o dodržanie týchto podmienok:

V záujme ochrany národnej kultúrnej pamiatky „Kláštorisko- kartuziánsky kláštor“ (Číslo ÚZPF10745/3) Vás týmto žiadame aby ste na sv. omšu pri príležitosti osláv Dňa slovenských hôr prichádzali po vyznačených zelených trasách. Ďalej Vás chceme informovať že prechod cez murivá, cely a iné architektúry takisto ako aj sedenie, skákanie, lozenie je prísne zakázané! Uvedené zákazy sa týkajú najmä oblasti vyznačenej červenou farbou. Ilustračná mapa je zverejnená na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.

Vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia platiace pre oranžové okresy a hromadné podujatia Vás zároveň žiadame, aby ste aj v exteriéri dodržiavali odstupy, netýka sa to členov jednej rodiny, aby ste použili rúško a pripravenú dezinfekciu. Zároveň sa vyžaduje povinná registrácia účastníkov podujatia, preto Vás prosíme, aby ste si už doma pripravili lístok s Vašimi kontaktnými údajmi: menom, priezviskom a telefónnym číslom. Lístok vhodíte do pripravenej urny priamo na mieste podujatia. Dodržiavaním týchto opatrení chránite seba i ostatných. Za pochopenie vám vopred ďakujeme!

Pokyny pre návštevníkov

Plagát