Nové IVECO pre DHZ Letanovce

Zverejnené: 2. 7. 2021 o 22:05

Keď bol pred istým časom zverejnený na webovej stránke obce článok o DHZ, dôležitým dátumom bol 11. december 2017, ktorý sa do novodobej histórie našej obce zapísal tým, že zriaďovacou listinou a následne 13. december 2017 valným zhromaždením bol v Letanovciach založený Dobrovoľný hasičský zbor obce Letanovce. Vtedy sme sa všetci tešili z toho, že sa našla partia nadšencov, ktorí chcú byť v obci činní a užitoční a aj v tejto oblasti chcú napomôcť jej zveľadeniu. Po troch rokoch ich činnosti môžeme s radosťou konštatovať, že to nadšenie i naďalej pretrváva a pomaly, ale isto, prechádza i na mladšiu generáciu, ktorá ani v čase pandémie nezaháľala a online sa zdokonaľovala vo viazaní rôznych druhov uzlov. Vedenie obce sa nikdy nebránilo myšlienke poskytnúť DHZ svoje priestory a netajilo sa ani predstavou komplexnej vonkajšej rekonštrukcie budovy Požiarnej zbrojnice. Momentálne sú už všetky pozemky pod ňou vysporiadané a 30 - tisícová dotácia na účte obce naznačuje, že nič nebráni tomu, aby sa dobrovoľní hasiči dočkali svojej dôstojnej základne. Je to veľká výzva aj vzhľadom na skutočnosť, že obec bola úspešná v žiadosti o poskytnutie hasičského zásahového vozidla IVECO. To prišlo do obce dňa 28. mája 2021, kedy starostovi obce, Slavomírovi Zahornadskému, boli z rúk okresného riaditeľa Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, pplk. Mgr. Martina Vozára, odovzdané kľúče od vozidla. Radosť v očiach našich dobrovoľných hasičov bola evidentná a my sa samozrejme tešíme s nimi. Kiežby bolo čo najmenej príležitostí vozidlo použiť, no ako sa vraví, čert nikdy nespí. Preto je vždy lepšie byť pripravení ako sa len v čase núdze bezmocne prizerať.

Súvisiaca galéria

Nové IVECO pre DHZ

Nové IVECO pre Dobrovoľný hasičský zbor Letanovce