Prechod Slovenským rajom

Zverejnené: 24. 6. 2021 o 0:15

KST Breznovica Letanovce Vás pozýva na 39. ročník prechodu roklinami Slovenského raja, ktorý sa uskutoční 10. júla 2021 (sobota).

Prezentácia: 7:00 - 9:00 areál futbalového ihriska v Letanovciach
Odchod na trasy: 7:15 - 10:00 individuálne
Cieľ trasy: 13:00 - 17:00 areál futbalového ihriska v Letanovciach
Účastnícky poplatok: 2 €, deti do 15 rokov zdarma

Účastníci dostanú účastnícky list, turistický prechodový odznak a guláš

Pešie trasy:

 1. Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Kláštorná roklina - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
  • dĺžka trasy: 14 km
  • prevýšenie: 450 m
 2. Letanovce - Letanovský mlyn - Tomášovský výhľad - Čertova sihoť - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
  • dĺžka trasy: 18 km
  • prevýšenie: 750 m
 3. Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Podlesok - Suchá Belá - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
  • dĺžka trasy: 25 km
  • prevýšenie: 745 m
 4. Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Tomášovská Belá - Sokolia dolina - Biskupské chyžky - Malá Poľana - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
  • dĺžka trasy: 27 km
  • prevýšenie: 815 m
 5. Letanovce - Letanovský mlyn - Ihrík - Podlesok - Hrabušická píla - Veľký Sokol - Glacká cesta - Malá Poľana - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
  • dĺžka trasy: 37 km
  • prevýšenie: 1090 m

Upozornenie: Podujatie sa koná za každého počasia, preto svoju výstroj prispôsobte aktuálnej situácii. Za svoju bezpečnosť zodpovedá každý sám, za deti do 15 rokov zodpovedá rodič alebo vedúci, dodržujte aktuálne protipandemické opatrenia.

Kokntakt:

 • Vedúci org. výboru: Ján KUBIČÁR, tel. č. +421 949 893 082, e-mail: kubicar.j@azet.sk
 • Predseda KST Breznovica Letanovce: Igor KUBIČÁR, tel. č. +421 917 238 734, e-mail: igor.kubicar@gmail.com

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Plagát