Otvorenie hasičskej zbrojnice

Zverejnené: 18. 5. 2022 o 1:00

Keď pred istým časom bol na stránke našej obce publikovaný článok venovaný Dobrovoľnému hasičskému zboru našej obce, v jeho závere padla zmienka o tom, že: „Vedenie obce má v pláne poskytnúť DHZ svoje priestory a netají sa ani myšlienkou vybudovania Hasičskej zbrojnice. Všetko však ukáže čas, financie, možné výzvy z EU, ktoré budú i naďalej podmienené ambíciami terajších i budúcich členov DHZ.“

Prešlo takmer 5 rokov a nás veľmi teší, že neostalo iba pri slovách, ale že vtedajšie vízie sa premenili na skutočnosť. Dňa 4. júna 2022 sa uskutoční slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice, spojené s požehnaním sochy sv. Floriána, patróna hasičov, i s požehnaním priestorov zbrojnice. Celá slávnosť začne o 10.00 sv. omšou v tunajšom kostole, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Medzi pozvaných hostí budú patriť aj členovia DHZ okolitých obcí, no veríme, že pozvanie príjme i sám prezident DPO SR, pán Pavol Ceľuch.

Otvorenie hasičskej zbrojnice nesie v sebe aj istú symboliku, a to v podobe 145. výročia od prvej písomnej zmienky o existencii vtedajšieho Ohňovzdorného zboru, založeného v našej obci v roku 1877. Je to pekný kus histórie, na ktorú sme právom hrdí. Túto skutočne si chceme minimálne uctiť tým, že medzi pozvanými hosťami budú aj vyslúžilí letanovskí dobrovoľní hasiči.

Plagát