Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Parkovanie pri zdravotnom stredisku vyriešené

Zverejnené: 13. 7. 2018 o 22:16

Trávnatá plocha pred Zdravotným strediskom v Letanovciach niekedy nepostačovala na parkovanie, a to najmä z dôvodu, že neboli presne vytýčené parkovacie miesta a v čase nepriaznivého počasia tam bolo mokro a blatisto. Autá tak postávali na oboch stranách cesty na ulici Nábrežnej. Keďže návštevníkmi zdravotného strediska sú aj ľudia v pokročilom veku, odkázaní na to, aby na miesto boli dovezení, vedenie obce si považovalo za povinnosť pôvodný - nevyhovujúci stav odstrániť a zmodernizovať ho k všeobecnej spokojnosti. Plocha sa vyrovnala a vyložila zatrávňovacími dielcami, takisto sa po celej dĺžke zrekonštruoval prístupový chodník k budove. Vytýčili sa parkovacie miesta a celé priestranstvo tak nadobudlo nový modernejší vzhľad. Zatrávňovacími dielcami sa spevnila aj plocha pozdĺž vstupu do našej Materskej školy, a to z dôvodu uľahčenia prístupu do budovy pri dovoze resp. odvoze detí. Pozitívnou správou je, že to všetko sa podarilo zrealizovať viac-menej svojpomocne - zamestnancami OcÚ a aktivačnými pracovníkmi. Veríme, že aj takýmto spôsobom samospráva prispela k revitalizácii a modernizácii verejných priestranstiev v obci.

Súvisiaca galéria

Nové parkovacie miesta

Nové parkovacie miesta pri Zdravotnom stredisku a Materskej škole