Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Reštaurácia na Kláštorisku opäť v letanovských rukách

Zverejnené: 11. 7. 2018 o 21:58

Snáď v povedomí každého Letanovčana rezonovalo, že Reštaurácia na Kláštorisku - v srdci Slovenského raja patrí odjakživa obci. Realita však bola iná. Ešte v roku 2001 po sérii dlhoročných súdnych sporov a odvolaní rozhodol Najvyšší súd SR, že budova definitívne nepatrí Letanovciam a nastalo akési "obdobie vzduchoprázdna", keď nehnuteľnosť nemala oficiálneho vlastníka, a preto nečudo, že v lokalite nenastal očakávaný turistický rozvoj. Bez jednoznačného vysporiadania vlastníckych vzťahov to prakticky nebolo možné.

V decembri roku 2014, po nástupe nového starostu a poslancov OZ , prešla lokalita detailnou analýzou a pristúpilo sa v spolupráci s naším právnym zástupcom a PS Urbár v Letanovciach na základe uzavretého Memoranda o spolupráci medzi obcou a urbárnikmi z roku 2015, k intenzívnemu riešeniu majetkovo-právnych vzťahov. Bola to jedna z priorít súčasného vedenia obce najmä z dôvodu, že fungujúca reštaurácia zabezpečí budúce príjmy pre obec a pre PS Urbár v Letanovciach.

Na jar tohto roku prišla dlho očakávaná správa a došlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti: časť budov získalo do svojho vlastníctva PS Urbár v Letanovciach a časť získala aj obec. Keďže turistická sezóna už doslova klopala na dvere, nebolo možné podniknúť radikálne opatrenia v prevádzkovaní Reštaurácie, a preto v danom čase a situácii najlepšie riešenie predstavovalo uzavretie Zmluvy o urovnaní medzi obcou Letanovce, PS Urbár v Letanovciach a doterajším prevádzkovateľom Reštaurácie po vzájomnej dohode. Zmluva zabezpečí, že lokalita Kláštorisko nezostane túto sezónu bez poskytovaľa reštauračných služieb a hlavne sa dohodlo náležité finančné vyrovnanie zo strany súčasného prevádzkovateľa smerom k obci a PS Urbár.

Zmenu vlastníka považuje terajšie vedenie obce za významný míľnik v histórii Letanoviec, ktorý by mal smerovať k tomu, aby sa srdce Slovenského raja mohlo rozvíjať aj v budúcnosti a aby sa táto lokalita stala široko-ďaleko známou a navštevovanou turistami nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. K tomu budú smerovať i ďalšie kroky vedenia obce a už teraz sa premýšľa nad zámerom rekonštrukcie predmetných budov, aby v nadchádzajúcom období boli nielen služby, ale aj časom poznačené budovy na oveľa vyššej úrovni.

Pozitívnou správou pre nás všetkých Letanovčanov, s trvalým pobytom na území obce je, že počas sezóny 2018 budeme mať 30% zľavu na konzumáciu v reštauračnom zariadení na Kláštorisku, a to po predložení OP.

Všetci veríme, že o tejto lokalite ešte len budeme počuť a to v oveľa pozitívnejšom duchu ako tomu bolo doteraz.