Prechod Slovenským rajom

Zverejnené: 27. 6. 2022 o 0:04

KST Breznovica Letanovce pozýva priaznivcov turistiky na 40. ročník prechodu roklinami Slovenského raja, ktorý sa uskutoční 9. júla 2022 (sobota).

Prezentácia: 7:00 - 9:00 areál futbalového ihriska v Letanovciach
Odchod na trasy: 7:15 - 10:00 individuálne
Cieľ trasy: 13:00 - 17:00 areál futbalového ihriska v Letanovciach
Účastnícky poplatok: 2 €, deti do 15 rokov zdarma

Účastníci dostanú účastnícky list, turistický prechodový odznak a guláš

Pešie trasy:

A. Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Kláštorná roklina - Kláštorisko - Pri Starej horárni - Letanovce
- dĺžka trasy: 14 km
- prevýšenie: 450 m
B. Letanovce - Pri Starej horárni - Tomášovský výhľad - Čertova sihoť - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
- dĺžka trasy: 18 km
- prevýšenie: 750 m
C. Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Podlesok - Suchá Belá - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Pri Starej horárni - Letanovce
- dĺžka trasy: 25 km
- prevýšenie: 745 m
D. Letanovce - Pri Starej horárni - Prielom Hornádu - Tomášovská Belá - Sokolia dolina - Biskupské chyžky - Malá Poľana - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
- dĺžka trasy: 27 km
- prevýšenie: 815 m
E. Letanovce - Pri Starej horárni - Ihrík - Podlesok - Hrabušická píla - Veľký Sokol - Glacká cesta - Malá Poľana - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
- dĺžka trasy: 37 km
- prevýšenie: 1090 m

Cyklotrasa:

Letanovce, ihrisko - Krížne cesty - Hrabušice - Podlesok - Pod Vtáčim hrbom - Suchá Belá, záver - Glacká cesta - Pod Suchým v. - Veľké a Malé Zajfy - Stratenská píla - Stratená - Krivian, rázcestie - Kopanec, sedlo - Hrabušická Píla - Hrabušice, mýto - Pri Starej horárni
- dĺžka trasy: 60 km

Upozornenie: Podujatie sa koná za každého počasia, preto svoju výstroj prispôsobte aktuálnej situácii. Za svoju bezpečnosť zodpovedá každý sám, za deti do 15 rokov zodpovedá rodič alebo vedúci, dodržujte aktuálne protipandemické opatrenia.

Kokntakt:

  • Predseda KST Breznovica Letanovce: Igor KUBIČÁR, tel. č. +421 917 238 734, e-mail: igor.kubicar@gmail.com

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Sponzori podujatia:

  • Obec Letanovce
  • Neunet
  • Šariš
  • Hostinec - Pizza Čarda

Plagát