„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“

Zverejnené: 24. 6. 2022 o 0:04

Dňa 4. júna 2022 sa v našej obci, v priestoroch športového areálu, uskutočnilo slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice, spojené s požehnaním sochy sv. Floriána, patróna hasičov i s požehnaním priestorov zbrojnice. Celá slávnosť sa začala v spomínaný deň o 10:00 sv. omšou v tunajšom kostole. Hoci počasie nám na začiatku veľmi neprialo, a bolo takpovediac také „hasičské“ pretože nás osviežovali kvapky letného dažďa, napokon sa krásne vyčasilo a každý, kto sa akcie zúčastnil, si ju mohol aj plnými dúškami vychutnať. Po svätej omši nasledoval slávnostný sprievod vybranými ulicami našej obce, ktorému dominovala práve posvätená socha svätého Floriána. Sprievod oživili hasičské vozidlá našich i okolitých DHZ. Medzi prítomnými hosťami ste mohli vidieť prezidenta DPO SR, tajomníčku územnej organizácie DPO SR, konateľa spoločnosti HASKO, ktorá realizovala rekonštrukčné práce na budove terajšej zbrojnice, ako aj riaditeľa OR PZ v SNV, vyslúžilých i terajších členov domáceho DHZ i členov DHZ okolitých obcí. Nemenej vzácnymi hosťami boli manželia Sivoňovci z Hornej Oravy, rodičia nášho pána farára, ktorí sochu sv. Floriána nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru venovali. Pán farár, Marián Sivoň, sochu vlastnoručne namaľoval a práve jeho otec je autorom vzácnej drevenej sochy, ktorá bude odteraz skrášľovať priestory zbrojnice a zároveň chrániť našu obec od ohňa a našich hasičov od akéhokoľvek nešťastia. Po požehnaní priestorov a slávnostnom prestrihnutí pásky, ktoré vykonali starosta obce spolu s prezidentom DPO SR, mohla verejnosť prejsť bránami zbrojnice a prekročiť pomyselný prah nových priestorov. Pozvaní hostia sa zúčastnili recepcie, v rámci ktorej sa podávalo občerstvenie. Každý z nich pri odchode obdržal od obce i symbolický darček, ktorý bude spomienkou na deň, ktorý sa natrvalo zapíše do novodobej histórie obce i histórie DHZO v Letanovciach.

Ale ako sa vraví, raz vidieť je viac ako mnohokrát o tom počuť (čítať), preto, pozrite si priložené video a fotografie a uvidíte sami.

Súvisiaca galéria

Otvorenie hasičskej zbrojnice

Slávnosnotné otvorenie hasičskej zbrojnice