Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rekonštrukcia cesty III. triedy č. 3226 doslova „v hodine dvanástej“

Zverejnené: 22. 7. 2020 o 14:34

S rekonštrukciou cesty III. triedy č. 3226 sa začalo ešte v auguste minulého roka a dnes môžeme s radosťou konštatovať, že obnova cesty z Letanoviec do Národného parku Slovenský raj bola v týchto dňoch ukončená. Vynovená vozovka meria takmer štyri kilometre, pričom sa začína pred obcou Letanovce a končí v mieste bývalej osady, pred vstupom do Slovenského raja. Cesta v tomto, turistami navštevovanom atraktívnom regióne, bola už desaťročia v havarijnom stave a nevyhnutne potrebovala opravu. Navyše, k bráne do Slovenského raja bola cesta v dezolátnom stave, namiesto asfaltovej vrstvy jazdili autá už doslova po kameňoch. K slávnostnému prestrihnutiu pásky na novom úseku cesty došlo dňa 8. júla 2020 v dopoludňajších hodinách zástupcami zainteresovaných strán: predsedom KSK, zástupcom firmy Strabag i starostom obce. Predseda KSK, Rastislav Trnka, konštatoval: „Som rád, že po roku môžeme obyvateľom odovzdať do užívania kus našej práce. Rekonštrukciu neohrozil koronavírus ani pyrotechnický prieskum, ktorý bol nevyhnutný z dôvodu, že pod mostom cez Štvrtocký potok sme narazili na nevybuchnutú muníciu. Verím, že bezproblémový prístup k prírodnému bohatstvu nášho kraja priláka do tejto oblasti ešte viac návštevníkov.“

Súčasťou projektu bolo vybudovanie nového asfaltového koberca, zosilnenie krytu vozovky, výmena poškodených odvodňovacích dlažieb a rigolov. Zároveň sa zrekonštruovali mosty cez Štvrtocký potok a cez potok Brusník, kde bol vybudovaný nový mostný zvršok i rímsy. Pribudli nové zvodidlá a boli upravené korytá riek. Pri moste cez potok Brusník bol vybudovaný nový oporný múr. Pri odbočke do Letanoviec z hlavnej cesty bola vozovka upravená tak, aby týmto úsekom mohli prechádzať aj nízkopodlažné autobusy. Stavebné práce komplikoval podjazd na konci obce, ktorý je v správe Železníc Slovenskej republiky, pričom problémy spôsobovala jeho výška.

Celý projekt financoval KSK z úveru Európskej investičnej banky. Celkové náklady boli vyčíslené na 910-tisíc eur.

Súvisiace galérie

Prevzatie cesty III. triedy č. 3226

Prevzatie cesty III. triedy č. 3226 po jej rekonštrukcii

Rekonštrukcie cesty III/3226

Rekonštrukcie hlavnej cesty III/3226

Odovzdanie cesty č. 3226 na rekonštrukciu

Odovzdávanie stavby pri príležitosti Rekonštrukcie cesty III/3226