Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rekonštrukcia ulice Slovenského raja (k rod. Šubovej)

Zverejnené: 24. 7. 2020 o 22:49

Po výstavbe chodníkov na cintoríne nič nebránilo tomu, aby sa mohlo pokračovať v rekonštrukcii ulice Slov. raja - smerom k rodine Šubovej. Nebolo tajomstvom, že táto cesta bola v zlom technickom stave a aj obec mala záujem túto situáciu riešiť. Neraz aj na verejných stretnutiach s občanmi zaznievali hlasy po rekonštrukcii. Po majetkovom vysporiadaní tohto úseku cesty sa začalo s prípravnými prácami. Zrealizovalo sa odvodnenie cesty, uložili sa obrubníky, aby sa následne mohlo prejsť k samotnému asfaltovaniu. Samozrejme, aj na tomto úseku cesty sa počítalo s osadením nového dopravného značenia. Z balíka ciest, ktoré boli vysúťažené a čoskoro by mali prejsť rekonštrukciou, zostala ešte ulica Krátka. Vzhľadom na to, že na tejto ulici momentálne prebieha výstavba nových rodinných domov a ešte koncom minulého roka boli s tým spojené prekopávky k inžinierskym sieťam, nebolo rozumné s rekonštrukciou začať skôr. Pozitívnou správou je, že do konca roka 2020 sa budú obyvatelia aj tejto ulice tešiť zrekonštruovanej ceste.

Súvisiaca galéria

Rekonštrukcia ulice Slov. raja (k rod. Šubovej)

Rekonštrukcia ulice Slovenského raja (smerom k rod. Šubovej)