Rekonštrukcia ulice Krátkej

Zverejnené: 27. 2. 2021 o 20:17

Do plánu rekonštrukčných prác v obci Letanovce bola zaradená aj cestná komunikácia na ulici Krátkej, a to v rámci balíka štyroch ciest, ktoré obec vysúťažila ešte v roku 2018 a zafinancovala z vlastných zdrojov. Hoci ulica Krátka prišla z balíka spomínaných štyroch úsekov ciest na rad ako posledná, malo to svoje opodstatnenie. V danej lokalite boli zemné a stavebné práce odložené a realizované neskôr ako sa pôvodne plánovalo hlavne z dôvodu, aby sa ešte pred finálnou rekonštrukciou cesty urobili všetky potrebné prípojky, či už k existujúcim domom, ale zároveň v tom čase k plánovaným novostavbám, keďže na veľkú radosť a aj potrebnú súčinnosť samosprávy v danej lokalite došlo k novej výstavbe a zároveň sa vytvorili podmienky na ďalšiu výstavbu 1-2 domov.

Išlo o rekonštrukciu cesty v dĺžke 118,6 metrov a celková suma za realizáciu bola vyčíslená na 59 089,06 €. Rekonštrukčné práce, ktoré sa začali na jeseň minulého roku spočívali v čiastočnom profilovo-výškovom zrovnaní pôvodného povrchu, položenia nového podkladu v niektorých úsekoch, v predĺžení pôvodnej komunikácie o nový úsek a v konečnom dôsledku išlo aj o samotné rozšírenie cesty o pol metra oproti pripravenej PD. Následne bol položený nový asfaltový kryt i obrubníky, cesta bola vyspádovaná a bol uložený odvodňovací kanál, ktorý danú lokalitu ochráni pri čoraz častejšie vyskytujúcich sa silných dažďoch, najmä v letnom období. Odvodňovací kanál je nasmerovaný do existujúceho miestneho potôčika vedúceho cez súkromný pozemok. Obec si uvedené riešenie dohodla a odsúhlasila s majiteľom pozemku formou vecného bremena. Všetky práce sa stihli ukončiť na jeseň 2020.

Súvisiaca galéria

Rekonštrukcia - ul. Krátka

Rekonštrukcia ulice Krátkej