Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Už ste o tom počuli...?

Zverejnené: 4. 11. 2017 o 1:35

Po viacnásobnom opakovanom úsilí zmodernizovať obecný drôtový rozhlas a zabezpečiť tým, aby sa hlásenia samosprávy dostali k občanom v kvalitnej forme, sa to konečne podarilo. V tomto období sa ukončili práce na rekonštrukcii miestneho rozhlasu. Nebol to síce jednoduchý proces, no teší nás, že sa doviedol do úspešného konca, ktorého výsledkom je umiestnenie rozhlasového vedenia na stĺpoch súkromnej spoločnosti, ktorá má na tento účel s obcou uzavretú bezodplatnú nájomnú zmluvu. Týmto krokom sa dospelo k odstráneniu starých skorodovaných železných stĺpov, na ktorých bol rozhlas z väčšej časti v obci umiestnený. Tieto stĺpy už nielenže nespĺňali estetickú funkciu, boli jednak nestabilné a súčasne znemožňovali doteraz často uskutočňované opravy a údržbu miestneho rozhlasu. Na súčasných železobetónových stĺpoch prevádzkovateľa verejného osvetlenia to bude podstatne bezpečnejšie, zároveň sú stĺpy oveľa stabilnejšie a odolnejšie voči rozličným poveternostným vplyvom. To však nie je jediná výhoda uskutočnenej komplexnej modernizácie obecného rozhlasu. Samotná komplexnosť nastáva hlavne v tom, že občania našej obce budú môcť prijímať hlásenia rozhlasu, prípadne iných informácií zo strany obce aj prostredníctvom e-mailu alebo sms správy, a to bezplatne, ak o to požiadajú prostredníctvom vyplnenej návratky, ktorú občania dostali do svojich schránok a následne ju odovzdali na OcÚ. Urobiť tak však môžu aj elektronicky, prostredníctvom vyplnenej návratky priamo tu. Takto si obyvatelia našej obce zabezpečia, že sa k nim hlásenia rozhlasu dostanú včas, aj keď sa priamo nenachádzajú v obci. Všetky hlásenia budú samozrejme uložené aj na webovej stránke obce, kde si ich budú môcť prehrať v ľubovoľnom čase. Nový program umožní hlásiť a distribuovať k občanom informácie aj počas víkendov, sviatkov i mimo pracovnej doby na OcÚ. Jedná sa o veľmi flexibilné riešenie aj v neočakávaných situáciách, ktoré môžu nastať (výstrahy, varovania).

Týmto sa Vám, milí občania, chceme poďakovať za trpezlivosť v čase, kedy rozhlas fungoval zle, alebo vôbec, no nielenže už nebolo múdre a efektívne financovať jeho neustále opravy, ale z technického hľadiska to už ani niekedy nebolo možné, a preto sa pristúpilo k úplnej a komplexnej rekonštrukcii, ktorá veríme prispeje k všeobecnej spokojnosti. Nech sa nám teda dobre počúva....